Interim Management

DC Management & Advies: Interim Management, Management Advies, Begeleiding bij Bedrijfsoverdrachten en Projectmanagement voor het MKB

Interim Management

Interim Management kent in theorie vijf aandachtsgebieden:

-    Crisis management

-    Verander management

-    Expertise management

-    Overbruggings management

-    Project management.

In de praktijk is er natuurlijk weinig sprake van strikte scheiding tussen die taken: een crisis moet immers veranderd worden, dit vraagt expertise om zo snel mogelijk te worden overbrugd. En uiteraard is iedere interim manager altijd bezig op basis van een specifiek project (dus met een 'kop' en een 'staart').

Onze opdrachten bestrijken periodes van zo'n drie tot achttien maanden.

De inzet varieert van het tijdelijk vervangen van een directie (bijvoorbeeld vanwege langdurige ziekte) tot een langer durend intern verandertraject en van het gezamenlijk bedwingen van een acute crisis tot het brengen van duidelijkheid rondom een herstructurering.

Aan het begin van iedere opdracht beschrijven wij samen met u welke resultaten aan het einde moeten zijn bereikt en welke middelen daarvoor ter beschikking staan. Een duidelijke afbakening dus van het werkveld, waardoor u en wij vooraf helder weten wat we van elkaar verwachten!

DC M&A © 2018